פרויקטים / ניהול סיכוני אשראי – עבור חברה בתחום האשראי

הצורך:

חברות בתחום האשראי מעוניינות למכור ללקוחות שלהם הלוואות בסכומים גבוהים ככל הניתן בתנאי שללקוח יש יכולת להחזיר את ההלוואה.
כאשר חברת אשראי מעוניינת להציע ללקוחותיה הלוואות, היא מעוניינת לפנות אך ורק ללקוחות שיש להם יכולת גבוהה להחזיר את ההלוואה ולבדוק שההסתברות לאי יכולת להחזיר את ההלוואה היא נמוכה וזאת בשביל להימנע מבעיות גביה עתידיות.

אפיון עסקי:

סקרנו את מקורות המידע הפנימיים והחיצוניים דוגמת BDI ומתוך מקורות המידע אפיינו את הנתונים הרלוונטיים שעשויים לנבא את אי היכולת של הלקוח לעמוד בהחזריו החודשיים.

הפתרון:

בנינו מודל שזיהה את ההסתברות של כל לקוח לאי יכולת לעמוד בהחזרים החודשיים של ההלוואה. תהליך בנית המודל כלל בחינה של מספר חלופות של אלגוריתמים סטטיסטיים כשבסוף נבחר האלגוריתם בעל כושר החיזוי המדויק ביותר. האלגוריתם המדויק ביותר נבחר לאחר השוואת תוצרי כלל האלגוריתמים בכלים סטטיסטיים.
תוצר המודל הסופי הוא פלט שנותן לכל לקוח פוטנציאלי את ההסתברות לאי יכולת לעמוד בתשלומי החזר ההלוואה. הגדרנו סף שמעליו לקוחות לא קיבלו הלוואה ומתחתיו לקוחות קיבלו הלוואה עד גובה סכום לפי המלצת המודל.

תוצאות עסקיות לחברה:

מתן הלוואות ללקוחות שיכולת ההחזר שלהם גבוהה ושנבחנה באופן סטטיסטי ומובהק. המודל הביא למזעור נזקי האשראי וצמצום פעולות הגביה.

WhatsApp chat