בינה עסקית, למידת מכונה (Machine Learning) ומה שביניהם

בינה עסקית, בינה מלאכותית ומה שביניהם:

במהלך שיחה, בעניינים מקצועיים, שעמד על ההבדלים שבין בינה עסקית לבין למידת מכונה, הובילו אותי לצורך לכתוב פוסט שעוסק בנושא זה.

בינה עסקית הוא תחום שעוסק באיסוף, ריכוז ,הרכבה והנגשה אוטומטית של מידע למרכז אחד או למספר מרכזי ידע. המידע מונגש לצרכנים שלו ע״י דוחות ודשבורדים.

המיקוד של בינה עסקית הוא בניתוח של מידע מדויק לדוגמה: הכנסה פר לקוח, סך הוצאות וכדומה.

אם כך איפה הבינה ?

הבינה היא בינה אנושית של הבנת תהליכים והרכבת מפת מידע שתאפשר לראות ולהבין את תמונת המצב, שתאפשר תהליך קבלת החלטות רציונלית שמבוססת על מידע מספרי וויזואלי שהונח לפניניו.

מה התועלות של בינה עסקית:

  1. העברת המשאבים שמושקעים בליקוט וארגון מידע ולאנליזה ויצירת ערך.
  2. דיוק
  3. הנגשת מידע מספרי וויזואלי באופן כזה שיאפשר קבלת החלטות מבוסס מידע.

דוגמאות לפתרונות:

  1. חברה שמורכבת מקבוצת חברות ויש צורך לבחון את הפעילות העסקית בכל חברה בנפרד וכמו כן צורך לבחון את הסינרגיה בים הפעילויות העסקיות.
  2. מדידה של ביצועים בפועל אל מול תכנון.
  3. מדידה ניצולת של משאבים.

אם כך למה צריך בינה מלאכותית ?

למידת מכונה היא בעצם יכולת משלימה/מרחיבה לבינה העסקית. ראשית למידת המכונה נסמכת על הבינה העסקית כיוון ש 90%  מהפעילות הנדרשת בלמידת מכונה מבוססת על הכנת פנל מידע שלאחר הכנתו עובר ניתוח סטטיסטי. למידת המכונה מאפשרת לטפל במידע סטטיסטי ולא מוחלט וגם במקרים אלו ברצוננו לקבל החלטות מושכלות יותר.

הבינה המלאכותית מאפשרת לנו:

  1.  ניבוי מובהק מה שמאפשר לנו לייעל ניצולת של משאבים בארגון ולהשיג את מטרותינו בעלות נמוכה יותר.
  2.  זיהוי תובנות עסקיות שלא ניתן לזהות בניתוח אנושי
  3.  איתור חריגים

לסיכומו של עניין:

למידת מכונה לא יכולה להתקיים ללא בינה עסקית. הבינה העסקית עוסקת במידע מדויק וקבלת החלטות בגינם לעומת זאת למידת המכונה עוסקת במידע סטטיסטי וניבוי.

WhatsApp chat