פרויקטים / בינה עסקית

הצורך:

לקוח התעניין במערכת בינה עסקית לניתוח, מדידה וייעול הפעילות התפעולית והאינטראקציות עם הלקוחות. כדי לייצר פתרון היה צורך לחבר את מקורות המידע התפעוליים שהיו להם נקודות מגע עם הלקוחות.

איפיון עסקי:

ניתוח עסקי:

הלקוח התעניין בהתרחבות עסקית וצמיחה ע״י מכירה של מוצרים נוספים ללקוחות קיימים דרך ערוצי שיווק נוספים וכמו כן היה חשוב לו להבין מגמות נטישה. הלקוח תכנן להשיג את היעד ע״י ניתוח סוג המוצרים והשירותים שנצרכים ע״י הלקוחות, השימושיות במוצרים.

הלקוח הגדיר שתי קטגוריות של דוחות:

דוחות אסטרטגיים:

דוחות השוואתיים רבעוניים ושנתיים

דוחות טקטיים:

דוחות תפעוליים למדידה של הפעילות היום יומית שמאפשרים לקבל החלטות בזמן אמת תוך כדי יום עבודה. שיפור הפעילות היום יומית משפר את התוצאות הרבעוניות והשנתיות.

הפתרון:

שלב א:

תכנון מערכת שמסוגלת להתמודד עם עומסים גדולים מאוד של מידע ובקצבים גבוהים מאוד של זרימת מידע. כחלק מן הפתרון תכננו מחסן נתונים שניזון ממקורות מידע רבים.

שלב ב:

תכנון דוחות שעובדים ברמות ביצועים גבוהות ושנותנים תשובות מאוד ברורות לאתגרים העסקיים. הדוחות פותחו על כלי ממשפחת ה Self Service BI כדי לאפשר למשתמשי קצה להכין דוחות באופן עצמאי.

שלב ג:

עשינו הדרכה לעובדים של הלקוח כדי לאפשר להם להכין דוחות באופן עצמאי לזירוז תהליך ההטמעה ולשיפור שביעות הרצון מן הפרויקט.

תוצאות עסקיות לחברה:

הלקוח קיבל פתרון בינה עסקית מסוג Self Service BI. הדוחות הטקטיים עזרו לשיפור הפעילות היום יומית והדוחות האסטרטגיים שימשו את מנהלי החברה למעקב אחריי החברה ולישיבות בורד.

עובדי החברה לאחר הדרכה קצרה התחילו לייצר דוחות באופן עצמאי מה שגרם לחסכון גדול בהוצאות השוטפות של הפרויקט ולשיפור בשביעות הרצון של צרכני המידע מן הפרויקט.