פרויקטים / פרויקט שיפור ביצועים

הצורך:

כאשר שומעים בארגון תלונות כדוגמת: שוב המערכת נתקעה, האתר איטי יש נטישת לקוחות, התוכנה מגיבה לאט , הדוח לא מעודכן ועוד אזי ניכר שאתם סובלים מבעיות ביצועים במערכות התוכנה שלכם.

אפיון עסקי:

זיהוי שכבות תוכנה: מערכת תוכנה מורכבת משכבות ובעיית הביצועים יכולה להיות תוצר של כל אחת משכבות התוכנה או שילוב של מספר שכבות גם יחד. ניתוח מערכתי לתוכנה: למקרה של מערכת תוכנה כגון: ERP, CRM וכדומה, אנחנו מראיינים את משתמשי המערכת ומנהלי המערכת כדי להכיר את התהליכים. ניתוח מערכתי למחסן נתונים/למערכת בינה עסקית: נבקש דוחות של זמני ריצה של תהליכי טעינה, דוחות ושאילתות.

הפתרון:

אנחנו מבקשים מהלקוח שיפעיל את התהליכים הבעייתיים תוך כדי שאנו מנטרים את בסיסי הנתונים ואת הקוד. לאחר מיקוד הבעיה אנו בוחנים פתרונות בתחום עסקי (תהליך עסקי לא יעיל), בקידוד (קוד לא יעיל) ,בבסיס נתונים (תכנון לקוי או קידוד לקוי בבסיס הנתונים) או כל שילוב ביניהם.

תוצאות עסקיות לחברה:

מערכות שחוזרות לעבוד טוב ומשתמשי קצה מרוצים.