פתרונות / אוטומציה של זרימת מידע

למי זה מיועד?

פתרון זה מיועד לארגון שמתקשה עם תהליכי עיבוד וארגון מידע ידניים:

1. יצירה ידנית דוחות באקסל.

2. העלאת/הורדת מידע ידנית מ/ל מערכות.

3. זיהוי ידני של הזדמנויות וסיכונים במידע.

4. בדיקת איכות מידע שהועבר בין מערכות ידנית.

שיטת העבודה:

אנחנו מנסים לזהות יחד עם הלקוח את התהליכי המידע הידניים ע״י ראיונות וע״י גירוי של פתרונות שישמנו בעבר. ברגע שאני מזהים את התהליכים הידניים שיש לעשות להם אוטומציה אנו:

1. אנחנו מנסים להבין את מקורות המידע, היעד שאליו המידע צריך להגיע ואת תהליכי העיבוד שהמידע עובר.

2. אנחנו מציעים תחליפים אוטומטיים לתהליכים הידניים הקיימים.

3. אנחנו מייצרים תוכנית יישום יחד עם תקציב.

היתרון היחסי שלנו:

יש באמתחתנו שנים רבות של ניסיון בלקחת תהליכים ידניים ולעשות להם אוטומציה. מעבר לזה אנחנו גם חברת פיתוח תוכנה כך שיש לנו ידע ויכולת לייצר פתרון ולעשות לו אינטגרציה לתוך הארגון.