פרויקטים / פרויקט FAILURE ANALYSIS

הצורך:

הלקוח היה מעונין לתעד תהליכי ייצור ודפוסי שימוש במוצרים שלו או בחלקים שמרכיבים מוצרים שלו במטרה:

1. זיהוי פגמים בקווי ייצור.

2. זיהוי פגמים תכנונים של מוצר

3. זיהוי תקלות פרואקטיבית.

אפיון עסקי:

קבוצת חלקים משמעותיים:

זיהינו את קבוצות החלקים המשמעותיים ביותר שבהם צריך

להתמקד לפי שני קריטריונים:

עלות חלק ומשמעות הפגיעה שלו בפרודוקטיביות של המכונה.

זיהוי מקורות מידע רלוונטיים:

הצעות ערך מתאימים לפרופילים של לקוחות, דהיינו הצעות לשירותים ומוצרים שמתאימים ללקוח לפי הפרופילים של הלקוחות שהגדרנו דוגמאות: מוצר חדש, מוצר משליםעבור כל חלק וחלק זיהינו את מקורות המידע שרלוונטיים לו שכוללים: תהליכי ייצור, בדיקות איכות בתום הייצור, כמות השימוש, תהליכי RMA, רישום תהליכי חקר של מוצר תקול.

אפיון דוחות:

דוחות לפעילות השוטפת ודוחות סטטיסטיים.

מערכת למעבדה:

פיתוח למעבדה מערכת לאיסוף ורישום מידע בכל תחנות הבדיקה.

הפתרון:

שלב 1:

פיתחנו מערכת לניהול ורישום תהליכי הבדיקה במעבדה שכללה מערכת מסכים עם הרשאות ובסיס נתונים עצמאי לרישום וניהול המידע, ז״א שלכל תחנה במעבדה היה מסך לרישום מידע בנוגע לבדיקה שבוצעה על החלק בתחנה.

שלב 2:

פיתחנו מחסן נתונים מרכזי עם תהליכי גזירה של נתונים ממקורות המידע שהזכרנו קודם לכן.

שלב 3:

בנינו מערכת דוחות (self service bi), מעל מחסן הנתונים, מה שאפשר לתחקר את המידע ולהכין דוחות באופן עצמאי. מחסן הנתונים מאפשר להפעיל מגוון כלים לניתוחים סטטיסטיים מתקדמים.

תוצאות עסקיות לחברה:

בזכות הפתרונות החברה הצליחה לייצר מוצרים עמידים יותר מה שהוריד את כמות התקלות במכונות.